Vietnamese / Year 7 and 8 / Communicating / Socialising

View on Australian Curriculum website Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority
Curriculum content descriptions

Initiate and sustain interactions with peers and known adults on topics and issues related to social activities and personal interests

[Key concepts: discussion, exchange, interaction; Key processes: expressing, sharing]

 (ACLVIC157)

Elaborations
  • initiating conversations, including face-to-face and online conversations, by asking peers about personal interests, for example, Lúc rảnh rỗi bạn thích làm gì? Bạn thích ăn mặc thế nào khi đi chơi?
  • sustaining conversations by further exploring peers’ perspectives on topics of discussion, for example, Ngoài âm nhạc ra bạn còn sở thích gì khác? Tại sao vậy? Tôi nghĩ đọc sách rất có ích. Bạn có đồng ý với tôi không?
  • exchanging opinions about a range of topics such as friends, family, lifestyles, celebrations, food and health, for example, Mình nên cẩn thận khi quen bạn ở trên mạng. Chúng ta nên ăn uống lành mạnh để có sức khỏe tốt
  • summarising different opinions in interactions, for example, Có bạn thì thích phim hành động, có bạn thì thích phim tình cảm
  • interacting with family and friends at school and home events, for example, Hôm nay đội bóng đá trường mình chơi hay lắm! Năm nay ngày hội đa văn hóa trường mình tổ chức vào ngày nào? Ba mẹ ơi, năm nay nhà mình đi chơi ở đâu/ăn Tết thế nào? Tết này cô chú và các em về Việt Nam ăn Tết à? Cho con gởi lời thăm ông bà và các cô chú ở Việt Nam
General capabilities
  • Literacy Literacy
  • Critical and creative thinking Critical and creative thinking
  • Intercultural understanding Intercultural understanding
  • Personal and social capability Personal and social capability
  • ICT capability Information and Communication Technology (ICT) capability
ScOT terms

Vietnamese language

Search results

Refine by topic

Related topic
Unfortunately there are no resources matching your search criteria. Try broadening your search criteria or enter a different word or phrase.